Často kladené otázky


Webhosting
Zálohy dát sú u nás prevádzané každých 24 hodín.
Pri pripájaní pomocou SSL (Secure Socket Layer) je celá komunikácia medzi serverom a klientom šifrovaná, takže data (napr. hesla, obsahy formulárov, atp.) nie sú pre ostatých otvorene viditeľné.